MUZEUL NAŢIONAL de ARTĂ al MOLDOVEI
Photo Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb

Arta Decorativă şi Sculptura Universală

Bunurile cultural–artistice ce constituie colecţia de Sculptură şi artă decorativă  universală a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei  însumează 1265  piese din lemn, metal, broderii, covoare, piese de mobilier, os, faianţă şi porţelanuri,  diverse ca forme şi stil, marcate de un estetism deosebit. Tehnicile şi suportul material, precum şi principiile dominante , diferă de la o ţară la alta,  traducînd specificul  fiecăreia  în manifestarea creativităţii artistice.

Majoritatea de provenienţă europeană -- Franţa, Germania, Anglia, Austria, dar şi China şi alte ţări orientale --  exponatele  acestei colecţii oferă o imagine a gustului pentru decor în diferite  epoci.

Din categoria obiectelor nominalizate se disting în plan cantitativ cele din faianţă şi porţelan, cuprinzînd piese mai noi sau exemplare manufacturate. Acestea oferă o imagine asupra meşteşugului prelucrării, satisfăcînd atît necesităţile decorative cît şi cele utilitare.

Un număr mai redus de piese din metal, lemn, sticlă şi broderii, însă la fel de frumoase şi expresive, completează acest grup. În categoria acestora se înscriu diverse cuţite, sfeşnice, obiecte de cult, servicii de masă, cupe, vaze, veselă, etc.

AdmirorGallery

 
Vernisaj
Vernisaj
Copyright © 2018. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei.
S5 Logo
ccc